Home » Bibliografie Moderne Devotie

Bibliografie Moderne Devotie

Welkom bij de BSHMD, de Bibliografie van de Spiritualiteit en de Historie van de Moderne Devotie. Deze database bevat een collectie van ongeveer 4.000 gedigitaliseerde publicaties in artikelvorm over met name de Moderne Devotie. De BSHMD is tot ongeveer het jaar 2000 zorgvuldig bijgehouden en omvat de meest onwaarschijnlijke curiosa uit vervlogen tijden. Nog niet eerder werden vanuit de speciale behoefte en specifieke interesse van onderzoekers op het gebied van de laat-middeleeuwse spiritualiteit en de vroeg-moderne vroomheid zo veel artikelen zo omvattend en uitputtend en zo goed doorzoekbaar bij elkaar geplaatst.
Traditioneel maken volledige boeken geen deel uit van de verzameling in de BSHMD – hiervan zijn alleen de titelbeschrijvingen opgenomen.
> Direct naar BSHMD

Afbakening van het onderwerp en de omvang van de database
Wij hanteren een ruime definitie van ‘Moderne Devotie’, in overeenstemming met H. 1 in De Moderne Devotie: Spiritualiteit en cultuur vanaf de late middeleeuwen, dat onder redactie van Anna Dlabačová en Rijcklof Hofman recent verschenen is bij uitgeverij WBOOKS, en waarin het begrip ‘Moderne Devotie’ wordt geproblematiseerd.

Beschikbaarstelling gedigitaliseerde artikelen
De BSHMD is tot ongeveer het jaar 2000 bijgehouden door wijlen Rudolf van Dijk O.Carm. Doorzoekbare pdf’s van dit materiaal kunnen wij u via WeTransfer toezenden wanneer u contact opneemt met Rijcklof.Hofman@TitusBrandsmaInstituut.nl .

Vanwege copyright redenen gaan wij zorgvuldig om met het verstrekken van pdf’s van artikelen die minder dan 70 jaar geleden zijn verschenen. Maar als u via de database jonger materiaal hebt gevonden dat u nog niet kende, en wij u dit helaas niet kunnen sturen, dan kunt u dit wellicht ook gemakkelijk via uw eigen werkomgeving bemachtigen.

Hulp gevraagd
De BSHMD is tot ongeveer 2000 zorgvuldig bijgehouden en omvat de meest onwaarschijnlijke curiosa uit vervlogen tijden. Het ligt in de bedoeling de lacune – publicaties van na 2000 – aan te vullen. Hierbij vragen wij uw hulp. Zou iedere bezoeker van deze website die een publicatie van zichzelf of van anderen mist, publicaties vanaf 2000 willen doorgeven aan Rijcklof.Hofman@titusbrandsmainstituut.nl ? Deze worden dan aan het databestand toegevoegd. U neemt ons ontzaglijk veel werk uit handen als u zelf – liefst doorzoekbare – pdf’s van eigen artikelen, eventueel via WeTransfer, zou willen zenden aan Rijcklof.Hofman@titusbrandsmainstituut.nl .

Hoe zoekt u in de database?
De zoekinterface is in het Engels en daarom volgt hier summier uitleg in het Nederlands. Standaard kunt u in het zogenaamde “Simple Search” formulier op alle geïndexeerde termen zoeken, waarbij u nog de keuze hebt uit de zogenaamde Booleaanse operatoren AND (alle termen samen) en OR (elke term). Rechtsboven in het zoekveld staat een symbool van een vergrootglas – rechts hiervan kunt het “Advanced Search” formulier kiezen. Daar kunt u uw zoekopdracht verfijnen. U vult dan in het middenveld een zoekwoord in. In het rechter veld kunt u kiezen tussen: Author, Title Words, Keywords, Journal en Publication Year. Daarnaast kunt u (rechts van het rechter veld) nog via de bijbehorende indexen zoeken. Tenslotte is er zelfs nog de mogelijkheid om Booleaanse operatoren te gebruiken. Als u meerdere termen wilt ingeven, kunt u die (in het linker veld) via een pulldown menuutje op drie manieren combineren: AND (alle termen samen), OR (elke term) en AND NOT (maar niet de term).

De zoekinterface verkeert nog in een testfase, dus daarom stellen wij uw feedback zeer op prijs. Opmerkingen kunt u sturen naar Henk.Rutten@titusbrandsmainstituut.nl

Naar de database: Bibliografie van de Spiritualiteit en de Historie van de Moderne Devotie