Home » Over ons

Over ons

Mission statement Titus Brandsma Instituut

Het Titus Brandsma Instituut staat voor de academische studie van de spiritualiteit in het licht van de christelijke traditie in verleden en heden, ten dienste van Kerk en samenleving door middel van publicaties, onderwijs en vorming.

Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Het Titus Brandsma Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar joodse en christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd publiek. Het Titus Brandsma Instituut, opgericht in 1968 op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Radboud Universiteit en de Nederlandse Karmelprovincie, staat al 50 jaar nationaal en internationaal hoog aangeschreven. Twintig zeer bevlogen en gepassioneerde medewerkers vormen vandaag de dag het gezicht van het TBI.

Onderzoek en onderwijs
Het Titus Brandsma Instituut verenigt wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Wij bestuderen de grondslagen, geschiedenis en de thematiek van historische en hedendaagse vormen van mystiek en spiritualiteit. De studie van de spirituele cultuur in verleden en heden, en van de verschillende manieren waarop mensen aan hun geestelijke zoektocht vorm en inhoud hebben gegeven, staat bij het TBI centraal.

Wij verzorgen op basis van deze wetenschappelijke inzichten, onder andere voor de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), onderwijs op gebied van geestelijke begeleiding en vorming. In de vorm van leesgroepen, lezingen, de Studieweek Mystiek en de Nacht van de Mystiek delen wij onze kennis en inzichten met geïnteresseerden.

Wij zetten onze deskundigheid op gebied van zingeving en spiritualiteit ook in voor bedrijven en organisaties.

Ter nagedachtenis van Titus Brandsma
Het TBI ontleent zijn naam aan Titus Brandsma. Hij was een veelzijdig man en altijd gericht op zijn medemens die het minder had. De karmeliet Brandsma was hoogleraar in de wijsbegeerte en de geschiedenis van de vroomheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1932/1933 was Brandsma rector magnificus. Brandsma verzette zich tegen het nazisme. In 1942 werd hij gearresteerd door de Duitse bezetters en hij stief op 26 juli van dat jaar in Dachau.