Home » Over ons » Medewerkers » Marc De Kesel

Marc De Kesel

ContactOnderzoekOnderwijsCurriculum VitaeNevenfuncties

Marc De Kesel (PhD in de wijsbegeerte) is wetenschappelijk medewerker bij het TBI alsook bijzonder hoogleraar ‘Theologie, mystiek en moderniteit’ aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR). Naast pubicaties over mystiek, schrijft hij ook over continentale filosofie, Shoah-receptie, kunst- en cultuurkritiek en lacaniaanse theorie.

Recent verscheen van hem: Zefloos. De mystieke afgrond van het moderne Ik (Utrecht: Kok, 2017), Het Münchhausenparadigma. Waarom Freud & Lacan ertoe doen (Nijmegen: Vantilt, 2019) en Ik, God & Mezelf. Mystiek als deconstructie (Amsterdam: Sjibbolet, 2021).

Momenteel werkt hij aan een Engelstalig boek over mystiek: Effacing the Self. Mysticism and the Modern Subject (Albany, NY: State of University of New York Press, te verschijnen 2022.

‘De lange traditie van de christelijke mystiek is onnoemelijk veel rijker dan velen denken. De expertise daarin wil het TBI met universiteit en samenleving graag delen’, aldus De Kesel.

> Lees het artikel ‘Het probleem mens zal niet opgelost raken’ op NieuwWij.nl.

> Overzicht van alle publicaties van Marc De Kesel

 

Prof. dr. M.A.B.M. De Kesel (Marc)
Directeur in- en externe zaken
marc.dekesel@titusbrandsmainstituut.nl
Kamernummer 12.26
Telefoon 024 361 24 28

(vanaf 2016, voor volledige publicatielijst zie: http://marcdekesel.weebly.com/publication-list.html)

Books / Boeken

 • Ruud Welten & Marc De Kesel (2017), Het Godstrauma: Lacan, religie & moderniteit, Amsterdam: Sjibbolet (te verschijnen).
 • Bart van der Steen & Marc De Kesel (2017) (eds.), Žižek: State and Revolution, Baden Baden: Nomos (forthcoming).

Contributions to book volumes / Bijdragen aan  boeken

 • Marc De Kesel (2017), “Onuitsprekelijk machtig. Pseudo-Dionysius, Agamben en het gevaar van de negatieve theologie [Unspeakably powerful. Pseudo-Dionysius, Agamben, and the danger of negative theology]”, in: Ben Schomakers (red.), Spreken over de grens. Essays rond Pseudo-Dionysius, Soetermeer: Klement, 2017.
 • Marc De Kesel (2017), “Authentic Revolution, Terroristic Institutionalization: On the Žižekian theory of the political”, in: Bart van der Steen & Marc De Kesel (2017) (eds.), Žižek: State and Revolution, Baden Baden: Nomos (forthcoming).
 • Marc De Kesel (2017), “Zie: de Dood en de Maagd. Hoe een zeventiende-eeuws praalgraf Lacans subjecttheorie uitlegt” [”See: Death and the Virgin. How a 17th Century Tomb explains Lacan’s Theory of the Subject”], in: Ruud Welten & Marc De Kesel (2017), Het Godstrauma: Lacan, religie & moderniteit, Amsterdam: Sjibbolet.
 • Marc De Kesel (2017), “The Subject of Language. Reading The Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis, in: Calum Neil, Derik Hook & Stijn Vanheule (eds.), Reading the Ecrits – A Guide to Lacan’s work, Vol 1, Between the Imaginary and the Symbolic, New York / London: Routledge (forthcoming).
 • Marc De Kesel (2017), “Wrede liefde: Geweld in vroegmoderne christelijke vroomheid” [Cruel Love: Violence in Early-Modern Piety], in: Lode Lauwaert (red.) (2017), Geweld, Antwerpen/Soetermeer: Pelckmans/Klement (te verschijnen).
 • Marc De Kesel (2016), “Touch me not: The Shoah and the Monotheistic Ban on Images”, in: Bieringer, B. Baert & K. Demasure (eds), Noli me tangere in Interdisciplinary Perspective. Textual, Iconographic and Contemporary Interpretations, Leuven, Paris, Bristol, CT: Peeters.
 • Marc De Kesel (2016), “‘Love is not loving’. Over het dubbele van de liefde en hoe dit in de moderne literatuur doorwerkt’, in: Johan Goud (red.), Door woorden gekus Talen van de liefde’, Zoetermeer: Uitgeverij Klement, p. 101-119.
 • Marc De Kesel (2016), “Selfless Love: Pur Amour in Fénelon and Malebranche”, in: ‘Yves De Maeseneer & Julia Meszaros (eds.), In the Image of Love: A Different History of Theological Anthropology, Minneapolis: Fortress Press (forthcoming).

Articles / Artikelen

 • Marc De Kesel (2017), “Spirituality and The Social: Some Reflections on the Basics”, in: Studies of Spirituality 26 (to appear).
 • Marc De Kesel (2017), “A Sleepless Dream. Religion and Religion Critique in Pasolini’s Teorema”, in: ThéoRèmes: Enjyeux des approches empiriques des religions 1/2017 (à paraître).
 • Marc De Kesel (2017), “The documentary Real and the Shoah”, in: Foundation of Science 22 (2017) 1: 1-10.
 • Marc De Kesel (2016), “Freud speelt Schiller. Psychonanalyse en/als esthetische buildingstheorie[Freud plays Schiller. Psychoanalysis and/as Aesthetic ‘Bildung’ Theory]”, in De Witte Raaf 183, sept/okt. 2016, p. 1-3.
 • Marc De Kesel (2016), “Als het brein een selfie maakt. Over neuropsychoanalyse en wetenschapskritiek [When the Brain takes a Selfie: On Neuropsychoanalysis and Criticsm of Science]”, in: De Uil van Minerva, 29 (2016) 1: 8-19.
 • Marc De Kesel (2016), “Controled Melancholy. Or: How to Purely Love Political Power’, in Crisis and Critique 2 (2016) 1: 60-81.
 

 

MYSTIEKE PLOOIEN IN HET CANVAS:

Over de fascinatie voor mystiek in de moderne beeldende kunst

Docent Marc De Kesel
Thema De beeldende kunst werd pas modern toen ze brak met alle bestaande academische  tradities, inclusief de religieuze sfeer waarin die steevast hadden gebaad. En toch is de moderne beeldende kunst altijd gefascineerd gebleven door religie en al helemaal door haar mystieke tendensen.

Uit het werk van Paul Gauguin blijkt maar al te duidelijk hoe de rebelse schilder zich met de verstoten lijdende Christus identificeert; Kandinski’s spraakmakend manifest Über das Geistige in der Kunst een vaak onversneden religieuze toon aan; wanneer Hugo Ball de kunst radicaal dood verklaart en de Dada-revolutie uitroept, beleeft hij dat als een liturgisch religieus moment en wijdt zijn verdere oeuvre aan Byzantijnse en andere mystiek; Mark Rothko’s worsteling met de moderne beeldtaal loopt uit op doeken die enkel nog het onvoorstelbare’ voorstellen en waarvoor in Houston, Texas een niet-confessionele kapel gebouwd wordt. Pier Paolo Pasolini’s films is religie en mystiek alom tegenwoordig als onmisbaar referentiepunt voor een mogelijke anti-bourgeois revolutie.

Wat hebben religie en mystiek dat de moderne beeldende kunst zo fascineert, ook in haar meest geavanceerde vormen waarin ze radicaal breekt met de bestaande religieuze en andere tradities?

In deze TBI-collegereeks behandelt Marc De Kesel deze problematiek in 6 colleges. Na twee colleges die het algemene kader van reflectie schetsen, zoomt hij in de vier volgende colleges in op specifieke kunstenaars. Deze colleges worden telkens gevolgd door een lezing gegeven door een externe docent.

Het schema ziet er als volgt:
1.       Wat is modern aan de moderne beeldende kunst?
2.       Over de verborgen mystieke inspiratie van de moderne kunst, alsook over de verborgen strijd daartegen: Mondriaan & Kandinski versus Duchamp.
3.       Meister Eckhart als moderne poëtica (over Van Ostaijen, Gebruiksaanwijzing der lyriek). Aansluitende TBI-Lecture door Frank Vande Veire
4.       Mystiek van de gewilde chaos: Georges Bataille over de band tussen religie en kunst. Aansluitende TBI-Lecture door  Laurens ten Kate
5.       Monotheïstisch beeldverbod en moderne kunst. Aansluitende TBI-Lecture door Anne-Marie Bos
6.       De mystieke en anti-mystieke achtergrond van de conceptuele kunst uit de jaren zestig en zeventig (over Joseph Beuys en Marcel Broodthaers). Aansluitende TBI-Lecture: Inigo Bocken/Bazon Brock

Lesmateriaal Reader met te behandelen teksten
Data/tijd Wo 20 september 2017; wo 27 september 2017; wo 11 oktober 2017; wo 1 november 2017; wo 22 november 2017; wo 13 december 2017

Telkens van 13.15u-15.15u, met aansluitende lezing van 15.30u-17.00u.

Plaats Erasmusgebouw, Radboud Universiteit, Erasmusplein 1, Nijmegen
Prijs 300 Euro, inclusief lezingen en reader
Studenten Radboud gratis (exclusief reader).
Inschrijving Inschrijven voor 10 september via secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

DE KESEL, Marc Auguste B.M., Scientific Secretary and Senior Resaercher at the Titut Brandsma Institute, Radboud Univeristy, Nijmegen, The Netherlands
Personal website http://marcdekesel.weebly.com/

Degrees

 • Ph.D., Philosophy, Radboud Universiteit Nijmegen (The Netherlands), 2001.
 • M.A. Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, 1993.
 • M.A. Religious Studies, Katholieke Universiteit Leuven, 1984.

Employment history

 • 2016-            Scientific secretary & senior researcher at the Titus Brandsma Institute, Radboud University Nijmegen (The Netherlands).
 • 2013-2016   Associate Professor, Faculty of Philosophy, Saint Paul University, Ottawa, Canada.
 • 2013             Senior Researcher at the Faculty of Humanities, University of Utrecht, The Netherlands.
 • 2012-2013   Senior Researcher at the Faculty of Theology at the K.U.Leuven (Catholic University of Leuven), Belgium.
 • 2007-2012   Senior Researcher at the Heyendaal Research Group, Radboud University Nijmegen, The Netherlands.
 • 2002-2007   Senior Researcher at the Heyendaal Institute, Radboud University Nijmegen, The Netherlands.
 • 2004             Founder of CLiC: Circle for Lacanian Ideology Critique
 • 2002-2006   Research Professor at the Jan van Eyck Academy, Maastricht, The Netherlands.
 • 1986-2013   Lecturer in Philosophy at ‘Artevelde University College’, Ghent, Belgium.

Academic honours

 • 2001             Cum laude for the PhD in Philosophy (Radboud University Nijmegen). Title: Eros & Ethiek. Een lectuur van Jacques Lacan, Séminaire VII, Leuven/Apeldoorn: Acco, 2002. Published in English translation: Eros and Ethics. Reading Jacques Lacan’s Seminar VII, Albany (NY): SUNY Press, 2009.

Scholarly and professional academic activities

 • 2006-            Member Editorial Board of De Witte Raaf (The Netherlands/Belgium).
 • 2001-            Member of the Board of the Society for Psychoanalysis and Culture (The Netherlands/Belgium)
 • 2015-            Member of  the ‘Comité scientifique de la collection Terra Nova’ (Peeters, Leuven)

 

Graduate courses and seminars

2015-2016 « Main Ethical Theories »,  MA course, Université Saint-Paul, Ottawa.
2014-2015 « Biopolitics, Conflict & Market : Reading Foucault, The Birth of Biopolitics, MA course, Université Saint-Paul, Ottawa.
2013-2014 “Le don, paradigme d’une éthique publique”, MA course, Université Saint-Paul, Ottawa.
2012-2013 “On Christian Love”, Doctoral Seminar together with Lieven Boeve & Yves De Maeseneer, Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven.
2010-2011 “Reading Seminar G. Agamben, The Reign and the Glory”, Radboud University Nijmegen.
2010-2011 “Philosophy of Psychoanalysis”, MA course at the Faculty of Philosophy at the University of Amsterdam, The Netherlands.
2010-2011 “Reading Benjamin Lazier, God Interrupted, Heresy and the European Imagination between the World Wars”, Seminar in the series “Auschwitz Reception Seminar”, Radboud University Nijmegen, The Netherlands.
2009-2010 “God on Trial: on Elie Wiesel, The Trial of God”, Seminar in the series “Auschwitz Reception Seminar”, Radboud University Nijmegen, The Netherlands.
2009-2010 “Shoah and Bare Life: on Giorgio Agamben, Remnants of Auschwitz”, Seminar in the series “Auschwitz Reception Seminar”, Radboud University Nijmegen, The Netherlands.
2008-2009 “Biopolitics and its bad side. On Giorgio Agamben, Homo Sacer, Seminar at the University of Ghent, Belgium.
2007-2008 “Fundamentalisme Face to Face”, Seminar at the University of Ghent, Belgium.
2006-2007 “The Triumph of Religion: Lacan on God and Religion – Part II”, Seminar at the Heyendaal Institute, Radboud University Nijmegen, The Netherlands.
2005-2006 “The Triumph of Religion: Lacan on God and Religion – Part I”, Seminar at the Heyendaal Institute, Radboud University Nijmegen, The Netherlands.
2005-2006 “On identification: Reading Lacan, Seminar IX”, Seminar at the Jan van Eyck Academy Maastricht, The Netherlands.
2003-2004 “Representation and its Criticism: Reading Gilles Deleuze, La logique du sens”.  Seminar at the Jan van Eyck Academy Maastricht, , The Netherlands.
 • 2015-   Member of  the ‘Comité scientifique de la collection Terra Nova’ (Peeters, Leuven)
 • 2006-   Member Editorial Board of De Witte Raaf (The Netherlands/Belgium).
 • 2001-   Member of the Board of the Society for Psychoanalysis and Culture (The Netherlands/Belgium)