Home » Onderwijs » Leeskringen

Leeskringen

Wie zich met spiritualiteit inlaat, komt vroeg of laat in contact met de grote teksten van de christelijke mystiek. Vaak halen wij daarbij enkel uit die teksten wat ons lief is. Maar wie deze teksten echt ernstig neemt, merkt al snel dat die om een geduldiger en nauwgezetter lezing vragen. Als enkeling kan zoiets erg lastig blijken. Maar samen met anderen, en begeleid door een expert ter zake, is het lezen, bestuderen en duiden van deze teksten bijzonder verrijkend.
> Leeskring 2021
.

‘Een betere manier om onze interesse voor spiritualiteit
de diepgang te geven waarom die vraagt, is er niet.’

 

Expertise
Het Titus Brandsma Instituut organiseert  op regelmatige basis Leeskringen Mystieke Teksten. Vanwege de coronamaatregelen zijn de leeskringen vooralsnog online (via Zoom).

In de Leeskringen organiseren we onder begeleiding van één van onze deskundigen cycli van zes sessies, waarin we een basistekst van een belangrijke auteur uit de christelijke mystieke traditie lezen. Samen met anderen volgen we nauwgezet, pagina na pagina, een tekst die onze grote mystieke traditie mede heeft grootgemaakt.

Op woensdag 10 februari 2021 gaat de online leeskring van start over het commentaar van Paus Gregorius de Grote op Hooglied. Het mag dan een bundel ‘profane’ liefdesliederen zijn, voor de christelijke mystiek is het Hooglied het belangrijkste boek uit de Bijbel. Bernardus van Clairvaux, Ruusbroec, Teresa van Avila: allen schreven ze een eigen versie van dit Hooglied. Lees verder en meld u aan.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat.

Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
Kamer E12.06
Het instituut is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 024 361 21 62.
Het e-mailadres is secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.