Home » Onderwijs » TBI Lectures » TBI Lectures #2 » TBI-Lectures: Janneke van der Leest

TBI-Lectures: Janneke van der Leest

William Blake & de goddelijke bron van de kunst

Janneke van der Leest (HOVO Nijmegen)

woensdag 13 december 2017, 15.30 -17.00 uur, Radboud Universiteit, Erasmusgebouw E 1.05

Thema van de lezing

William Blake (1757-1827) was naast een bekwaam ambachtsman (graveur) een goddelijk geïnspireerde kunstenaar die zijn geïllustreerde gedichten aan de straatstenen niet kwijt kwam. Zijn vriend en kunstenaar Henry Fuseli was van mening dat Blake’s tijd nog wel zou aanbreken.

En inderdaad, tegenwoordig wordt zijn oeuvre gewaardeerd, maar blijft het tot op zekere hoogte nog steeds onbegrijpelijk. Is mystiek een sleutel die toegang tot zijn werk geeft?

Janneke van der Leest gaat in haar lezing op zoek naar elementen om deze vraag te beantwoorden. Zij benadert de man en zijn werk, een man die bijna dagelijks visioenen had van religieuze en historische figuren die hem dicteerden wat te schrijven en inspireerde wat te tekenen.

Toegang gratis. Graag vooraf aanmelden op secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl