Home » Onderzoek

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek aan het Titus Brandsma Instituut heeft vanaf de oprichting van het instituut vijftig jaar geleden altijd een heel eigen kleur en profiel gehad.

De wetenschappelijke studie van de joods-christelijke spiritualiteit en mystiek heeft zich ontwikkeld in overeenstemming met de tendensen in de academische theorievorming, de ontwikkeling van methoden en de nadruk op interdisciplinariteit en internationalisering.

Zo is er een traditie ontstaan van hoogwaardig systematisch en historisch onderzoek naar de christelijke bronnen en gestalten van spiritualiteit en mystiek. Tegelijkertijd heeft het onderzoek nadrukkelijk ook vorm gekregen door de uitdrukkelijke betrokkenheid op de maatschappelijke praktijk en door de innige verbondenheid met de levende tradities van de religieuzen. In het Wetenschapsplan 2017-2021 wordt dit zichtbaar in de drie volgende onderzoekslijnen

> Grondslagenonderzoek
> Religieus leven
> Maatschappelijke Spiritualiteit