Home » Onderzoek » Grondslagenonderzoek

Grondslagenonderzoek

We doen onderzoek naar wetenschappelijke theorieën over christelijke mystieke en spirituele tradities. Hoe elementen uit de mystieke traditie doorwerken in ons moderne zelfbeeld, zowel het religieuze als het niet-religieuze, is bijvoorbeeld een belangrijke vraag in ons onderzoek.

Speerpunten van deze onderzoekslijn zijn:

Projectleider: Marc De Kesel