Home » Onderzoek » Grondslagenonderzoek » Moderne Devotie » Geert Grote Werken

Geert Grote Werken

Geert Grote is de grondlegger van de Moderne Devotie, een veertiende-eeuwse hervormingsbeweging binnen de Kerk.

In het editieproject Gerardi Magni Opera Omnia verzorgt het Titus Brandsma Instituut een kritische editie van het oeuvre van Geert Grote.

Om tot deze kritische editie te komen, worden verschillende exemplaren van teksten van Geert Grote’s teksten met elkaar vergeleken, om zo tot de originele (bron)tekst te komen. Het was, nog voor de uitvinding van de boekdrukkunst, gebruikelijk dat teksten ‘overgeschreven’ werden. In de loop der tijd slopen er foutjes in de teksten, die vervolgens weer gekopieerd werden.

Belang van kritische edities
Al vroeg heeft men het belang ingezien van edities van de voornaamste van Geert Grote’s werken. Een deel hiervan is vanaf de eerste helft van de 19e eeuw al uitgegeven, een ander deel is tot op heden nog nooit in druk verschenen.

In de jaren ’30 van de twintigste eeuw ondernam de toenmalige Nijmeegse hoogleraar Titus Brandsma een eerste poging de Opera Omnia van Geert Grote uit te geven. Deze poging is destijds vanwege verschillende oorzaken gestrand.

Sinds 1989 heeft het Titus Brandsma Instituut het editieproject nieuw leven in geblazen. De Geert Grote-editie wordt uitgegeven in de toonaangevende serie Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis. In totaal zijn zeven delen voorzien, waarvan er intussen vier verschenen zijn:

  • Deel 1: Ioannis Rusbrochii Ornatus spiritualis desponsationis Gerardo Magno interprete, ed. R. Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis, 172), xcviii + 230 pp., Turnhout: Brepols, 2000, xviii + 230 pp.
  • Deel 2: Gerardi Magni Opera omnia I, 1: Prolegomena ad Gerardi Magni Opera omnia. Die Forschungslage des gesamten Schrifttums (mit Ausnahme des Stundenbuches), inl. R.Th.M. van Dijk O.Carm., ed. R. Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis, 192, Turnhout: Brepols, 2003, 818 pp.
  • Deel 3: Gerardi Magni Opera Omnia, Pars ii.1. Sermo ad clerum Traiectensem de focaristis – Opera minora contra focaristas, cura et studio Rijcklof Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis, 235), Turnhout: Brepols, 2011, 653 pp.
  • Deel 4: Gerardi Magni Opera Omnia, Pars ii.2. Scripta contra simoniam et proprietarios, cura et studio Rijcklof Hofman et Marinus van den Berg, Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis  235A, Turnhout, 2016, 525 pp.