Home » Onderzoek » Grondslagenonderzoek » Theorie van de vroegmoderne spiritualiteit

Theorie van de vroegmoderne spiritualiteit

Vaak spreekt men over spiritualiteit en mystiek alsof deze boven de mist der tijden zweven. Wie mystieke  teksten leest, weet hoe mystici midden hun tijd staan en actief aan de cultuur deelnemen. Vandaar dat het Titus Brandsma Instituut onderzoek doet naar vroegmoderne spiritualiteit.

Hoe sijpelt in de 17de eeuw het moderne, Cartesiaanse denken binnen in de grote mystieke bewegingen van die tijd. En hoe dragen de vroegmoderne denkers bij aan de vorming van een modern bewustzijn?

Naast tal van andere auteurs, laat het TBI-onderzoek zich hierin vaak leiden door het werk van de Franse historiograaf en theoreticus van de mystiek, Michel de Certeau (1925-1986).

Voorbeeldige boeken over vroegmoderne spiritualiteit
Inigo Bocken & Eveline van Buitenen, Weerbarstige spiritualiteit: het denken van Michel de Certeau, Berne, 2016.
Marc De Kesel, Zelfloos: de mystieke afgrond van het moderne Ik, Kok, 2017.

Lees het voorwoord uit Zelfloos van Marc de Kesel en een paar pagina’s van het eerste hoofdstuk Geweldig lief.