Home » Onderzoek » Promoveren

Promoveren

Het Titus Brandsma Instituut biedt de mogelijkheid promotietrajecten te begeleiden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marc de Kesel.

De senior stafmedewerkers van het instituut zijn hetzij als eerste, hetzij als tweede begeleider betrokken bij een aantal promotie-onderzoeken.

Afhankelijk van de specifieke deskundigheid van de promovendi én de door hen gekozen begeleider(s), wordt gewerkt vanuit een vormbeschrijvende, een mystagogische, een hermeneutische of een systematische invalshoek, soms vanuit een gecombineerde invalshoek.

Promovendi

  • Chua, Samuel, The role of Benedictine spirituality in Nicholas of Cusa. Begeleider: prof. dr. Inigo Bocken
  • Claus, Sicco, Redeem Us from Shallowness. An Interpretation of the Spiritual Heritage of John Main. Begeleiders: prof. dr. Peter Nissen (RU FTR) en prof. dr. Inigo Bocken
  • Copier, Jorien, Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school (Breaking and Sharing Stories: Leadership and Ultimate Meaning in Catholic Primary Schools). Begeleiders: prof. dr. C.A.M. Hermans (RU FTR) en dr. T.S.M. van der Zee
  • Groningen, Sandra van, Spiritualiteit, Leiderschap en Narratieve Identiteit Katholieke VO-scholen (Fostering spiritual discernment in school leadership in catholic secondary schools). Begeleiders: prof. dr. C.A.M. Hermans (RU FTR) en dr. T.S.M. van der Zee
  • Kabisch, Susann, Gott und die Welt in Szene gesetzt. Inszenierung als Erkenntnisweg bei Nikolaus von Kues. Begeleiders: prof. dr. Tilman Borsche (Universität Hildesheim) en prof. dr. Inigo Bocken
  • Kruip, Marjolein, Kunst, devotie en reizen. Materiële getuigenissen van geografische netwerken in laatmiddeleeuws Europa. Begeleiders: prof. dr. Jos Koldeweij (RU Letteren) en dr. Charles Caspers
  • Nwachukwu, Anthony, Johann Baptist Metz’ theory of suffering in the African political theology: Confronting Metz’ theology with African philosophical and theological perspectives, Begeleiders: Prof. dr. Inigo Bocken en dr. Herman Westerink
  • Suparyanto, Petrus, Javanese Mysticism of Bima Suci in the Serat Dewa Ruci. A Comparison with Christian Tradition on Spiritual Growth. Begeleiders: prof. dr. Paul van de Velde, dr. Charles Caspers en dr. Hein Blommestijn
  • Tissink, Hans, De invloed van Thomas van Kempen op Erasmus – een mystagogisch onderzoek. Begeleiders: prof. dr. Peter Nissen (RU FTR) en prof. dr. Inigo Bocken
  • Widhowati, Emilia, In omnibus charitas. Vincentian Spirituality Actualized by the Daughters of Mary and Joseph in Indonesia. Begeleiders: dr. Hein Blommestijn en dr. Charles Caspers.