Home » Onderzoek » Spiritualiteit en Religieus Leven

Spiritualiteit en Religieus Leven

Vanaf de oprichting heeft het Titus Brandsma Instituut bijzondere aandacht voor de spiritualiteit van het religieus leven. In de onderzoekslijn Spiritualiteit en Religieus Leven zetten wij dit onderzoek voort. We onderzoeken niet alleen de geschiedenis van het religieus leven, maar ook de hedendaags geleefde vormen van religieus leven; de spiritualiteit van erkende religieuzen en van geïnspireerde leken.

Zo doen wij onderzoek naar:

Projectleider: Anne-Marie Bos