Home » Onderzoek » Spiritualiteit en Religieus Leven » Hedendaags religieus leven

Hedendaags religieus leven

Religieus leven kent een breed scala aan vormen, elk met een eigen ontstaansgeschiedenis, eigen invulling van de navolging van Christus, eigen ontwikkelingen. De ene vorm is:

  • meer actief, de ander meer contemplatief
  • meer – de ander minder- gericht op gemeenschapsleven
  • publiekelijk zichtbaar en een andere speelt zich af in het verborgene

Vele vormen zijn officieel door een kerk erkend en andere (nog) niet. Elk van deze vormen komt voort uit een eigen inspiratie, vertaalt zich in specifieke praktijken en wordt gevormd en concreet gemaakt door degenen die dit religieuze leven op een persoonlijke wijze leiden en er gestalte aan geven.

Het Titus Brandsma Instituut bestudeert hedendaagse religieuze vormen aan de hand van deze onderliggende inspiraties en zichtbare praktijken. Met kennis van de geschiedenis van deze vormen, gericht op ontwikkelingen naar de toekomst toe en met oog voor de mensen die dit religieuze leven gestalte (willen) geven.

Huidige projecten

  • Project religieus leven (in samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen) (Pierre Humblet)
  • Actieve congregaties op zoek naar een nieuwe bestemming (Thomas Quartier en Inigo Bocken)
  • Monastieke spiritualiteit als kritische spiritualiteit (in samenwerking met de abdij van Doetinchem) (Thomas Quartier)
  • Karmelitaanse pedagogiek (Anne-Marie Bos)
  • Ignatiaanse spiritualiteit (in samenwerking met het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit Amsterdam) (Inigo Bocken)

Meer weten?
Meer weten over een van deze projecten? Neem contact op met de betreffende wetenschappelijk medewerker of met projectleider Anne-Marie Bos.