Home » Onderzoek » Spiritualiteit en Religieus Leven » Editieproject Titus Brandsma

Editieproject Titus Brandsma

In het editieproject ‘Writings of Titus Brandsma’ worden teksten van Titus Brandsma, digitaal beschikbaar gesteld via www.titusbrandsmateksten.nl. Tevens worden publicaties voorbereid van een selectie van deze teksten, waarbij deze voorzien worden van annotatie en commentaar.

Het Titus Brandsma Instituut werkt voor dit project samen met de Nederlandse Karmelprovincie. In de archieven van de Nederlandse Karmelprovincie worden ongeveer 5000 documenten van Titus Brandsma beheerd. Al deze documenten worden gedigitaliseerd. Een selectie van deze documenten wordt vervolgens gepubliceerd via www.titusbrandsmateksten.nl.

Het editieproject is gestart in 2014 en verwacht wordt dat in 2040 de meeste teksten gedigitaliseerd zullen zijn. Het project wordt geleid door Anne-Marie Bos. Ter ondersteuning en advies is er een adviescommissie ingesteld. Deze bestaat uit drie medewerkers van het Titus Brandsma Instituut: Charles Caspers (voorzitter) en Edison Tinambunan.

De volgende publicaties zijn gereed:

Boeken

  • Anne-Marie Bos (red), Titus Brandsma. Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten. Een collectie van veertien teksten (of tekstfragmenten) van Titus Brandsma, en reflecties op deze teksten door veertien wetenschappers. Met bijdragen van Marinus van den Berg, Inigo Bocken, Anne-Marie Bos, Charles Caspers, Corjo Jansen, Marc de Kesel, Ad de Keyzer, Fernando Millán Romeral, Peter Nissen, Michael Plattig, Gerrit Steunebrink, Kees Waaijman, Huub Welzen, Theo van der Zee.
  • Kees Waaijman, Titus Brandsma, (Stichting Vrienden van Titus Brandsma), Nijmegen 2017.

Website

  • titusbrandsmateksten.nl/writings Hier vindt u een selectie van de teksten van Titus Brandsma. Maandelijks worden hier een of meer teksten gepubliceerd.
  • titusbrandsmateksten.nl/translations Vertalingen (voornamelijk Engels) van teksten van Titus Brandsma. Allereerst worden hier de Engelse vertalingen gegeven van de geselecteerde teksten uit het boek ‘Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten’
  • titusbrandsmateksten.nl/commentaries Commentaren en reflecties bij de teksten van Titus Brandsma. Allereerst worden hier de Engelse vertalingen gepubliceerd van de commentaren uit het boek ‘Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten’

Brochures en artikelen

  • Anne-Marie Bos, ‘Kennis is maar de helft. Onderwijs vanuit karmelitaans perspectief’, in: Herman Westerink e.a., Spiritualiteit op scherp. Plaatsen van kritische spiritualiteit, Berne 2017, 80-96.
  • [Anne-Marie Bos (red)], ‘In de leerschool van Titus Brandsma’, Studieweek mystiek 2018 (reader), 49 p.
  • Kees Waaijman, Hoe Titus Brandsma de liturgie beleefde, Nijmegen 2017, 19 p.