Home » Onderzoek » Spiritualiteit en Religieus Leven » Liturgische en Bijbelse spiritualiteit

Liturgische en Bijbelse spiritualiteit

Binnen de onderzoekslijn Spiritualiteit en Religieus Leven is speciale aandacht voor twee religieuze praktijken: Liturgie en schriftlezing.

Bij liturgie gaat het om een rituele vormgeving van de relatie tussen mens en God, waarin spirituele aspecten als bewustwording, erkenning en omvorming voltrokken worden.

Bij schriftlezing gaat het om een praktijk van lezen waarin een spiritueel proces voltrokken wordt. De spirituele lezing van de Schrift heeft ook een kritische betekenis. Deze religieuze praktijken worden binnen het Titus Brandsma Instituut bestudeerd en vanuit deze studie worden bijdragen geleverd aan de voltrekking van deze praktijken.

Huidige projecten

Meer weten?
Meer weten over één van deze projecten? Neem contact op met de betreffende wetenschappelijk medewerker of met projectleider Anne-Marie Bos.