Home » Onderzoek » Maatschappelijke Spiritualiteit

Maatschappelijke Spiritualiteit

In de afgelopen decennia is er een brede interesse in de samenleving ontstaan voor spiritualiteit; een verzamelbegrip voor een veelheid aan praktijken en inhouden.

Soms gaat het om vormen van spiritualiteit die expliciet afstand nemen van traditionele religieuze instituties en geloofsinhouden. Regelmatig gaat het om vormen waarin ook elementen van de christelijke spiritualiteitstraditie, en dan vooral de mystiek, worden opgenomen.

In de onderzoekslijn Maatschappelijke Spiritualiteit wordt onderzoek gedaan naar de plaats van die christelijke spiritualiteitstraditie in de hedendaagse maatschappij. Die traditie biedt zowel aanknopingspunten voor nieuwe vormen van levensbeschouwing en zingeving als ook een uitnodiging tot een noodzakelijke kritische reflectie op dominante vormen van spiritualiteit.

Deze onderzoekslijn heeft de volgende speerpunten:

Projectleider: Herman Westerink