Home » Onderzoek » Maatschappelijke Spiritualiteit » Incompany: In samenspel hoge ogen gooien » Inspiratie

Inspiratie

We kunnen inspiratie zien als ons scheppend vermogen, dat ingevingen en ideeën laat ontstaan. Tegelijkertijd wordt vaak ook de wijze aangereikt om daaraan uitdrukking te geven. Wat in ons innerlijk ontstaat, wil vorm krijgen in de praktijk.

Mensen raken op verschillende manieren geïnspireerd: door een ander persoon, door literatuur, muziek, natuur, religie of kunst. Deze persoonlijke inspiratiebronnen geven niet alleen kleur aan het eigen leven, maar kunnen ook meerwaarde hebben voor anderen.

Iemand die vanuit inspiratie handelt, ontwikkelt een ruimere blik, een rijker gevoelsleven, een breder denk- en werkveld. En die bevlogenheid is merkbaar voor de omgeving. Vanuit een innerlijke drive wakkert het iets wezenlijks bij anderen aan. En zo transformeert een ‘ik’ naar een ‘wij’: in gezamenlijkheid wordt gewerkt in het belang van het geheel. In de werkomgeving vormen functionarissen een enthousiast team, dat het belang van de organisatie voor ogen heeft.