Home » Onderzoek » Maatschappelijke Spiritualiteit » Spiritualiteit in beeldende kunst en muziek

Spiritualiteit in beeldende kunst en muziek

Teksten kunnen voor mensen richtingwijzers zijn op hun weg door het leven, als zij in de gelegenheid gesteld worden om zich deze teksten eigen te maken. Dat geldt vooral voor teksten die ook op muziek gezet zijn, omdat muziek het middel is waardoor een tekst zijn zeggingskracht kan laten horen.

De liturgische vocale muziek van Johann Sebastian Bach heeft een eigen plek in het spiritualiteitsonderzoek omdat zij veel mensen troost, kracht, vreugde geeft. Belangrijke momenten daarbinnen vormen Bachs Matthäus- en Johannes-Passion, en het Weihnachtsoratorium. Deze werken staan centraal zowel in het spiritualiteitsonderzoek als in het onderwijs en vormingswerk.

Lees het interview met Bach-kenner Ad de Keyzer: Bachs grote passie.

Wie is Ad de Keyzer?