Home » Onderzoek » Maatschappelijke Spiritualiteit » Theorie van de spiritualiteit in de moderne cultuur en samenleving

Theorie van de spiritualiteit in de moderne cultuur en samenleving

In de theorievorming van de maatschappelijke spiritualiteit staat de vraag centraal naar de grondslagen en de actuele vormen van een ‘kritische spiritualiteit’. De christelijke spiritualiteitstraditie heeft door de eeuwen heen altijd een kritische rol gehad ten aanzien van kerken en doctrines, maar ook in de richting van politieke instituties en maatschappelijke verhoudingen.

In de theorie van de maatschappelijke spiritualiteit staat de relevantie van deze kritische spirituele traditie in het hier en nu centraal.

Het onderzoek naar de theorievorming van de maatschappelijke spiritualiteit richt zich op vragen als:

  • Hoe kan christelijke spiritualiteit in een seculiere cultuur werkzaam zijn?
  • Hoe kan deze spiritualiteit ruimte openen voor creativiteit en voor nieuwe ziens- en denkwijzen in onze huidige wereld?

Meer weten?
Meer weten over de theorievorming van de maatschappelijke spiritualiteit? Neem contact op met projectleider: Herman Westerink