Home » Publicaties » Tijdschriften » Speling

Speling

Speling, tijdschrift voor bezinning, is een tijdschrift over eigentijdse spiritualiteit en mystiek. De bezinning richt zich niet alleen op herkenbare religieuze uitingen en vormen. Speling probeert evenzeer de onderstroom van het alledaagse leven zichtbaar te maken. Speling is nieuwsgierig naar wat er ten diepste leeft in de cultuur en de samenleving.

Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door Skandalon. Bekijk de website www.speling.nl.

Jaarthema’s
De jaarthema’s die Speling aan de orde stelt vormen een breed kleurenpalet van menselijke ervaringen:

2020: Opvoeden
2019: Samenlevenskunst
2018: Waar bevinden we ons?
2017: Goeie genade!
2016: Betrokken blijven
2015: Leven – een hele kunst

Per jaargang kunt u online de vier verschillende publicaties bekijken en de onderwerpen die aan de orde kwamen. Als u de artikelen wilt lezen, kunt u desbetreffend tijdschrift aanschaffen voor € 11,-.

Kunstenaar op de cover
Ieder jaar wordt een nieuwe kunstenaar gevraagd om de vier edities van Speling dat jaar van een cover te voorzien. Afgelopen jaar maakte Charlotte Caspers, ook bekend van het tv programma ‘Het geheim van de meesters’, vier prachtige voorkanten. Bekijk de covers van Speling 2018 door Charlotte Caspers.

Redactie
TBI-collega’s Kees Waaijman en Loet Swart zitten in de redactie van Speling. Klik hier voor de voltallige redactie van Speling.

Abonnee
Een abonnement op Speling kost € 27,50 per jaar. Eén los tijdschrift kost € 11,- en studenten krijgen korting. Klik hier om abonnee te worden.


Geschiedenis Speling
In 1948 startte het tijdschrift onder de naam Carmel, tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven. De redactie was in handen van acht geschoeide karmelieten, waarvan er drie gedoctoreerd en drie doctorandus waren. Het was aanvankelijk vooral een geleerd tijdschrift over de eigen ordestraditie. Ruim twintig jaar later, in 1969 veranderde de naam van het blad in Speling, tijdschift voor bezinning.

Bezinning
Bezinning geeft aan waar Speling zich gedurende al die vijftig jaargangen voor wilde inzetten. Bezinning staat namelijk voor rustige overweging van de dingen, gericht op een al even rustig en helder besef of bewustzijn van hoe de dingen ervoor staan. En dat besef is uit op betekenis, op de zin van de dingen.

Maar bezinning heeft ook met de zintuigen te maken, met de ‘zinnen’, de ‘senses’. Spiritualiteit staat niet los van lichamelijkheid. Onze ziel zit in ons lijf. Dat besef was jaren geleden al bij de redactie van Speling aanwezig.

Bezinning heeft ten slotte ook te maken met ‘verzinnen’, dus met de kracht van de verbeelding. In het Middelnederlands betekent ‘versinnen’ zoveel als ‘over iets nadenken’ of ‘zich bedenken’, waarbij het laatste vaak het resultaat van het eerste is: ik heb me bedacht, omdat ik er goed over heb nagedacht.

Ook komt ‘versinnen’ rond 1290 voor in de betekenis van ‘iets begrijpen’, ook weer het resultaat van bezinning dus. Een verzinsel betekent nog in de zestiende eeuw zoiets als een ‘overweging’; pas in de achttiende eeuw krijgt het woord de bijklank van ‘bedenksel’, een bewering dus die niet waar hoeft te zijn, een verdichtsel.

Bezinning als verzinning wijst op de rol van de verbeeldingskracht, de imaginatie, de creativiteit in de spiritualiteit.