Home » SPIRIN

SPIRIN

Door de ontwikkelingen op het gebied van de ICT ligt binnen handbereik wat tot nu toe onmogelijk was: een internationaal forum voor de spiritualiteitsstudie.

Het Titus Brandsma Instituut wil een bijdrage leveren aan de opbouw en ontwikkeling van zo’n internationaal wetenschappelijk forum: Spirituality International (SPIRIN).

Spirituality International is een webcommunity van wetenschappers, docenten, studenten en beroepsbeoefenaren. Zij wisselen wetenschappelijke informatie uit en bediscussiëren die.

Aan de webcommunity ligt een opvatting van spiritualiteit ten grondslag die het mogelijk maakt dat wetenschappers vanuit verschillende disciplines, culturen en religies aan deze community kunnen deelnemen.

SPIRIN is opgebouwd uit zes secties die onderling door dwarsverbindingen en links met elkaar verbonden zijn.

Who is who
Bibliography
Forum
Encyclopedia
Education Network: SPINE
Bulletin Board & links

Spirituality International is een academische webcommunity. De informatie is voor iedereen vrij toegankelijk. Leden kunnen actief in de webcommunity participeren.

Directe link naar de SPIRIN website.